That’s the way to do it, BridgeRunners!

nikeusa:

Borough to borough at seven minutes per mile.